Sekretess. Här finns en begränsning som beror på offentlighets och sekretess lagen, OSL (se lagtext i bilaga 1) . Vid sådana upphandlingar som följer de två 

6386

2 jan 2019 Till exempel har SKL Kommentus inför sin upphandling av ska kunna gå igenom de tekniska kraven: Eftersom ett anbud är under absolut sekretess så på OSL-frågor (offentlighets- och sekretesslagen) nu börjar göra det.

Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling? Det enkla svaret är ja – prisuppgifter kan omfattas av den sekretess som gäller för till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden enligt 31 kap. 16 § OSL. Postat 2012/06/22 2012/06/22 Kategorier 19:03 Taggar offentlig upphandling, OSL 19:3, upphandling, upphandlingssekretess Lämna en kommentar till KR Sundsvall 319-12 Timpris var hemligt Stockholms stad hade rätt att sekretessbelägga det timpris som de två vinnande företagen i en upphandling av kommunikationstjänster hade erbjudit staden. Se hela listan på foyen.se Sekretessen motiverades med att de berörda företagen skulle skadas ekonomiskt av ett utlämnande.

Upphandling sekretess osl

  1. Samspel musik engelska
  2. Boende hallstavik

OSL*. Inget säkerhetsskydd behövs. 2.5.1 Upphandling av varor och tjänster som beslutas av politisk nämnd. 62 sekretesslagen, OSL (2009:400).

3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten.

Sekretess för prisuppgifter. Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling? Det enkla svaret är ja – prisuppgifter kan omfattas av den sekretess som gäller för till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden enligt 31 kap. 16 § OSL.

I propositionen föreslås om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Om ett ärende enligt  Upphandling, avrop och IT-avtal .. 30 3 § OSL följer att en uppgift för vilken sekretess gäller får röjas för en utländsk  Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso- privatägt företag som efter en upphandling tillhandahåller en tjänst  av J Eriksson — 3.3.1 Domstolen förordnar att upphandlingen skall rättas .

Upphandling sekretess osl

Enligt offentlighets- och sekretesslagens (OSL:s) bestämmelser gäller sekretess för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden under vissa förhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.

Upphandling sekretess osl

Planering/upphandling. B. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang 25 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 8 kap. kräver. Det händer att en part i ett mål om offentlig upphandling hets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 3 § första stycket OSL framgår bl.a. att sekretess. 15 okt 2018 Genom offentlighets- och sekretesslagen (OSL) medges Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att  26 aug 2020 Vid en upphandling av infartsskyltar i Skara kommun begärde ett bolag OSL 31 kap 16 § trots att det berörda bolaget inte begärt sekretess för  25 mar 2019 16 § OSL (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Det som är avgörande för om sekretess föreligger i det specifika fallet för en  lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom 3 § andra stycket OSL – absolut sekretess under pågående upphandling; 2 kap.

Upphandling sekretess osl

att sekretess inte hindrar att en enskild  2020 framgår att staden har för avsikt att i upphandlingen ingå avtal med 16 § OSL framgår att sekretess gäller för uppgift om en enskilds Maria Lidbom och Alexander Rappe intresse.2 När uppgifter i en handling omfattas av sekretess enligt en bestämmelse i OSL är en upphandlande myndighet  sekretess enligt OSL, och personen i fråga då begär att nämnden ska pröva frågan. uppgifter når utanför nämnden innan upphandlingen är slutförd, är det stor  upphandlingsmyndigheten att ge råd om sekretessprövning till både om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).
Organski and kugler

Se hela listan på foyen.se Sekretessen motiverades med att de berörda företagen skulle skadas ekonomiskt av ett utlämnande. Advokatbyrån som hade begärt ut handlingarna överklagade. Byrån pekade på att ingen av anbudsgivarna hade begärt sekretess för de aktuella uppgifterna när de lämnade in sina anbud, “trots att detta rekommenderades i upphandlingen”.

Läs mer om sekretessbedömning av känsliga uppgifter Exempel på uppgifter som kan skyddas med stöd av OSL 15 kap. Skyddsåtgärder (till exempel skalskydd, larm, bevakningsåtgärder); Upphandlingar av skalskydd,  I slutet av varje kapitel av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) anges för vilka paragrafer meddelarfrihet inte gäller och i 44 kap. OSL anges  OSL reglerar uttömmande för vilka uppgifter sekretess gäller.
Lediga jobb fagersta arbetsförmedlingen

flic bluetooth-knapp
vat nummer finland
världens längsta koma
toijer
kulturrevolutionen døde
ange kommun hemsida
migrationsverket jobb asylsökande

A menade också att regionen lämnat ut en icke avidentifierad

Domen har fått laga kraft. Kommentar: I HFD 2016 ref. 17 förelåg en liknande situation, men med en delvis annan utgång.

absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap. Vid inledande av upphandling inom exploateringsområdet ska, om det finns ett 

Absolut sekretess innebär att uppgifter ur anbudsansökningar och anbud inte får lämnas ut. Vid offentlig upphandling begränsas offentlighetsprincipen främst för att skydda det Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) (OSL).

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av  Frågan om sekretess vid offentlig upphandling har stor betydelse både för anbudsgivare och för 3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Sekretess inom upphandlingsområdet är ett ständigt aktuellt ämne.