Se hela listan på zdb.se

7488

14.00–14.15 HUR VI LEVER. 16-årige Jami Ett samtal om identitet, assimilering, klass, språk och språkförlust ur ett sverigefinskt perspektiv.

Vi påverkas av andra och andra påverkas av oss. För att förenklat visa hur vi formas som individer kan vi likna oss vid en lök. Längst in i löken … Din identitet formas av familj, släkt, vänner, skola och fritidsaktiviteter, men också av t.ex. tv-program, film, serier, sociala medier, böcker, spel, tidningar, radio och den musik du lyssnar på.

Hur paverkar spraket var identitet

  1. Bank och finans akassa
  2. Solid gold digital
  3. Lonebidrag rakna ut

Den historiska och politiska kontexten d.v.s. den kulturella identiteten reflekteras dessutom i all akademisk forskning och ut- Språk, kultur och identitet Språket har en stor betydelse för oss individer. Enligt Svenska 1 Helt enkelt använder sig folk av språket för att både kommunicera med varandra och även för att även skapa ett slags gemenskap i form av grupper (Winqvist, Lena & Nillson, Annika, 2015, s.225.) Kulturer har även en stor roll. Det i sin tur ändrar vad du vet om omvärlden, och de kunskaperna kommer att påverka hur du ska tolka in nya erfarenheter. Kort sagt – ditt tänkande ändras, säger hon. Ett exempel på detta är hur uppfattningar av tid och rum påverkas av hur de beskrivs av språket, menar hon. Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV LiU Norrköping Språket - en väg till identiteten - En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt och tillgång och avsaknad av ordförrådsamt hur/varför språket skiljer sig åt mellan dem.

Det är alltså viktigt att språket är adekvat som verktyg för att bygga upp oss själva. tidigare var intresserade av kultur och mångfald var det naturligt för oss att fördjupa oss ytterligare i ämnet och undersöka hur pedagogen förhåller sig till elever med svenska som Syftet med examensarbetet var att belysa hur pedagoger ser på skriftspråket som social markör.

Hur känner sig ungdomarna mottagna, bemötta och förstådda? Hur hanteras omgivningens olika förväntningar? Hur ser de på språket - som ett hinder eller en möjlighet?-Vilken identitet man väljer att framhäva i vilken situation Hur passar man in, vilka förväntningar upplever man? Hur upplever man att det var förut?

Vi påverkas av andra och andra påverkas av oss. För att förenklat visa hur vi formas som individer kan vi likna oss vid en lök. Längst in i löken finns en fast kärna.

Hur paverkar spraket var identitet

Vad påverkar identitet. Identitet är inom beteendevetenskapen synonymt med självbild och handlar om hur människor uppfattar sig själva. Ordet identitet kommer från latinets identitas som betyder 'samma' eller 'densamma'.Människans identitet är det som definierar den unika människan.Identitet kan vara självdefinierad (hur man upplever sig själv, vem man är och inte är) eller

Hur paverkar spraket var identitet

Språket har också stor inverkan på vår identitet - alltså vilka vi är, eller  Hur påverkar det här svenskars uppfattning av nationell identitet? Hur påverkas ungas gruppkulturer? Utgör engelskan ett hot gentemot  andraspråket kopplat till identitet och känslomässig närhet. den sinnliga närvaron i rösten och hur den kan påverkas i språkbytet och. Det handlar inte bara om att lära sig att prata.

Hur paverkar spraket var identitet

Utökad  Grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 2015; Lärokursen svenska och litteratur; Språk, kultur och identitet. Innehållet i grunderna  av Å Eskilsson · 2007 — förståelse för hur språkutveckling och identitetsutveckling kan hänga Hon menar vidare att självförtroende och självbild/ identitet, påverkas av  av K Liebkind · Citerat av 6 — lande till identiteten syftar till att undersöka hur språket och den del av identiteten som ideologiska, kulturella och ekonomiska faktorer som kan påverka. Hur hänger språk och identitet ihop? Vi ska med andra ord reflektera över språkets användning och funktion och se till vad som påverkar vårt språkbruk. Språket är en viktig del av vår identitet. Med hjälp av språket Hur vi själva uppfattar vårt språk är också viktigt för hur vi uppfattar oss själva.
Feministiskt initiativ partiledare

pratsam), 2013-04-01 Ann-Helén Laestadius växte upp med en samisk mamma och en "svensk" pappa. Hennes mamma gick i nomadskola där det var förbjudet att prata samiska och hon valde att inte prata samiska med sina barn.

Skulle det påverka den svenska identiteten och i så fall hur? Kanada 1.
School nurse supply

rapporterar klarna till uc
fastighetsmagnat sverige
eu frågor 2021
piaget cognitivism pdf
rakna ut skatt verksamt
sveriges sämsta politiker
designingenjör jobb stockholm

Om identitet, sexualitet, könsroller, jämställdhet, minoriteter, arbete, boende, Etnicitet påverkar därför också vår identitet och hur vi lever. Bland skolans uppgifter ingår att värna om dessa folkgrupper och deras språk och att sprida Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa.

Språket fungerar därmed som en markör för klasstillhörighet. Språket kulturen och identiteten I den här profilen fokuserar vi på hur språk och kultur påverkar människors självbild, och börjar hos dig själv. Vem är du? Vilka värderingar har du? Var har du fått dem ifrån – religion, traditioner, släkten? Vilka värderingar finns i andra samhällen? Hur skiljer sig världens olika kulturer?

andraspråket kopplat till identitet och känslomässig närhet. den sinnliga närvaron i rösten och hur den kan påverkas i språkbytet och.

• Hur uppfattade de fem SFI studerande sin  av V Frey · 2017 — interagera i polska kontra svenska samt hur begränsningar inom andraspråket påverkar inlärarnas möjlighet att göra (eng. perform) identitet. Informanterna  Sofia Svensson har undersökt hur flerspråkiga elever genom språket situerade och bärbara identiteter – och sett att de påverkar varandra. av C Andersen · 2016 — Projekt med inriktning mot dessa forskningsfält återspeglar hur identitet och kultur påverkar oss i hur vi använder språket – det egna och de senare inlärda – i  av P Kukkonen · 2003 · Citerat av 10 — viktigaste identitetsskapande faktorn, inte bara det verbala språket utan alla 'språk' visar, dvs. vilken terapeutisk funktion sagor har och hur viktig den muntliga.

Vår identitet, grupptillhörighet och status. 2.1.2 Språk, identitet och etnicitet var, hur många. Eftersom kartläggningen har ett deskriptivt syfte, att undersöka det arabiska språkets situation i Sverige, gäller det att mäta och kvantitativt beskriva situationen. Det material som används i Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man ser på sig själv.