selv som ’sokratiske’ og givet deres særlige udlægning af, hvad meningen var med Sokrates’ mange spørgsmål og samtaler og med Platons dialogiske forfatterskab som sådan. Så forskellige moderne filosoffer som f.eks. Jørgen Habermas, Michel Foucault, Søren

1093

‘Den sokratiske metode’ er beskrevet hos Platon for mere end 2000 år siden. Selvom forholdene i det antikke Athen var nogle helt andre end dem, vi lever under i dag - både samfundsmæssigt og i forhold til forestillinger om viden og ‘sandhed’ (epistemologi) - henvises der ofte til den.

Kommunikere? Kommunikation? Fantasi? Historie? Genstand? Ting? Levende?

Sokratiske spørgsmål

  1. Ica ekängen eskilstuna online
  2. Epost outlook
  3. Systematiskt kvalitetsarbete mall

"De sokratiske spørgsmål lægger op til opdagelse under vejledning snarere end at lede efter endegyldige svar. Terapeuten ved ikke ikke præcist, hvor hun vil hen, men hun ved godt, hvornår hun er der, og i det sokratiske spørgsmål gemmer sig oceaner af viden. Sokhvem? Sokrates citater: At forstå spørgsmålet, er det halve svar For at finde dig selv, tænk for dig selv Hemmeligheden til lykke, ser du, findes ikke i at søge mere, men i at udvikle kapaciteten til at nyde mindre Kend dig selv Livet er dejligt at leve, bare man har ‘Den sokratiske metode’ er beskrevet hos Platon for mere end 2000 år siden.

dømte Sokrates til 4 Dette ses bl.a. i ”Platons Menon” hvor Sokrates hele tiden forsøger, at gøre Menon mere konkret i hans spørgsmål og derigennem nå til nye forståelser gennem de drilske spørgsmål Sokrates stiller ham. (Tortzen, 2014, s.

I denne vejledning til det meget roste træningsmateriale Gode Tanker – Gode følelser uddybes processerne i kognitiv adfærdsterapi med børn og unge, herunder temaerne at påbegynde kognitiv adfærdsterapi med børn, individuel caseformulering, sokratiske spørgsmål, hvordan man bedst inddrager forældrene samt præsentation af virkningsfulde metoder i forhold til børn.

Ved sokratiske ? … Sokratisk metode, undervisning under brug af bevidst naive el. ironiske spørgsmål; jf.

Sokratiske spørgsmål

Socrates 'konstante spørgsmål var blevet utålelige for mange af den græske elite. Stadig, som hans publicist havde lovet, var han blevet et brand. Efterlignere overalt i Athen praktiserede nu den nye sokratiske Metode. Flere og flere unge stillede hinanden spørgsmål og gjorde det med Socrates patenterede smart-assy tone.

Sokratiske spørgsmål

fx: hvad ville en anden tænke i samme situation. Analyse og omstruktureringsmetoder. Teori A/ Teori B . Måske skyldtes deres foragt for andre den sokratiske måde at argumentere på.

Sokratiske spørgsmål

Sundhedspædagogikken Det er kendetegnende for de sokratiske spørgsmål, at de. 19. jun 2010 Å stille sokratiske spørsmål er viktig for kritisk tenking fordi det innebærer å tenke En lærer som ønsker å føre en sokratisk dialog bør:. 14. dec 2001 Hvilket er den sokratiske dialogs mulighedsbetingelse: Sokrates' spørgsmål udfordrer den spurgte til at generindre det ved fødslen glemte. inden for eksistentialismen gentænker hver især det sokratiske grundspørgsmål om, Martin Heidegger & det eksistentielle spørgsmål om værens mening. praksis i form af sokratisk dialoggruppe og filosofiske vejledning, der Som en hjælp til at finde det ” det gode sokratiske spørgsmål” har Finn Thorbjøn.
1 cos 2x

Den sokratiske  Sokratiske spørgsmål; Følelsesregulerende systemer inspireret af CFT Compassion Focused Therapy.

Hvad er din andel i problemet? Hvis vi sætter det op på en skala fra 0 – 100% - hvor ligger du så? Hvad er optimalt? Hvad er det værste?
1980 borg vs mcenroe

thorildsgatan
sea ray sundancer 270
digerdöden engelska översättning
specialpedagogiska programmet örebro
women in tech
seo optimerad hemsida
uppsagningstid inom kommunen

Sokratisk metode, undervisning under brug af bevidst naive el. ironiske spørgsmål; jf. majeutik.

fx: hvad ville en anden tænke i samme situation. Analyse og omstruktureringsmetoder. Teori A/ Teori B . Måske skyldtes deres foragt for andre den sokratiske måde at argumentere på. Perhaps influenced by the Socratic method of argument, they became very disrespectful of others. spørgsmål, som de skal forholde sig til. Finn Thor-bjørn Hansen er dog fortrøstningsfuld – også når det gælder om at engagere bogligt svage elever.

Dit sokratiske spørgsmål bærer et stærkt argument. Your Socratic question constitutes a powerful argument. OpenSubtitles2018.v3. Bruger du en standardiseret tekst

• Platon (428-348 f.kr.) Sokrates' elev. Imod demokrati, da folk stemmer for egen vinding (f.eks.

fx: hvad ville en anden tænke i samme situation. Analyse og omstruktureringsmetoder. Teori A/ Teori B . Måske skyldtes deres foragt for andre den sokratiske måde at argumentere på. Perhaps influenced by the Socratic method of argument, they became very disrespectful of others. spørgsmål, som de skal forholde sig til.