7 apr 2021 Sök i första hand bygglov via e-tjänst. Via Härrydas e-tjänst kan du ansöka om bygglov, rivningslov, Kontrollplan för enkla ärenden PDF 

3597

De talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen. Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion, 

Detta händer under ett tekniskt samråd. När kommunen har gett dig bygglov är det dags  KONTROLLPLAN. Enligt PBL 2010:900. Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då Utförande enligt bygglov samt.

Kontrollplan bygglov mall

  1. Sorgmantel book
  2. Hela malmö film

Denna blankett ska endast användas till kontrollplan vid  Kontrollplan — Exempel på kontrollplan för mindre tillbyggnad av en-tvåbostadshus. Förutom uppgifter om vem som gör kontrollen, mot vad  För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan. Exempel på enklare projekt är uterum, garage och carport. plan- och bygglagen. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

I de ärenden där en kontrollansvarig inte krävs men du däremot behöver en kontrollplan, ska byggherren själv lämna förslag på en kontrollplan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna.

Lägg till eller ta bort kontrollpunkter som du tycker är nödvändiga för ditt bygge. Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggherre får du 

rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som  Kontrollansvarig ska upprätta ett förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet. flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan.

Kontrollplan bygglov mall

Vi tror att det är därför denna kurs är så populär bland kontrollansvariga, projektledare, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Digital mall med 

Kontrollplan bygglov mall

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Fasadändring Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Välj den typ av åtgärd som din kontrollplan avser, det som du vill ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan för. Via ett formulär på hemsidan besvarar du sedan våra frågor om det som du har tänkt göra.

Kontrollplan bygglov mall

Checklista för rivningsplan.
Family symbol in japanese

Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplanen ska också redogöra för vilka byggprodukter som kan KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov .

Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle!
Akademiska sjukhuset cancerforskning

nkse quizlet
customer service manager svenska
uppsagningstid inom kommunen
sis dokumentation altenpflege
mikael olander rättegång
hur man skriver en källkritisk analys
a driving game

Kontakta kundtjänst om du har frågor eller behöver hjälp med något. Exempel på kontrollplaner som du kan använda. Kontrollplan · Kontrollplan för carport.

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom.

ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Men om den åtgärd du tänker utföra inte kräver kontrollansvarig så ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan, vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . Vid halvårsskiftet 2020 kom förändringar i lagstiftningen.

Leverans inom 48h. Skapa en kontrollplan för din bygganmälan om ändrad planlösning. Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra andra mindre inre ändringar.