Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 Kursen fördjupar kunskaper kring drivkrafter och effekter för den ekonomiska utvecklingen 1800-2000. Fokus är att förstå hur industrialisering och globalisering skapats av och påverkat hushåll, företag och stater.

8145

Ibland sägs att det som sker är en följd av globaliseringen av ekonomin. i den europeiska utvecklingen, otryckt rapport, Nordiska ekumeniska rådet, Uppsala.

Kursplanen är godkänd av Ekonomisk-historiska institutionens styrelse. Mål. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna Uppsala: Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia B: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande: Klassrum: Uppsala Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800 Uppsala universitet Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000: Hemtenta online: 2020-12-05: 08-12: 2EH371: Sweden's Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries: Salstenta: 2020-12-11: 09-17: 2EH325: Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer: Hemtenta online: 2021-01-14 -- 2021-01-16: 10 - 10: 2EH501 Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000 Kursen fördjupar kunskaper kring drivkrafter och effekter för den ekonomiska utvecklingen 1800-2000. Fokus är att förstå hur industrialisering och globalisering skapats av och påverkat hushåll, företag och stater. Första kursen, Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000, fördjupar kunskaper kring drivkrafter och effekter för den ekonomiska utvecklingen 1800-2000. Fokus är att förstå hur industrialisering och globalisering skapats av och påverkat hushåll, företag och stater.Andra kursen, Ve Skapad 2019-05-29 09:40 i Björkvallsskolan Uppsala unikum.net Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap På vilket sätt har industriella revolutionen påverkat dagens ekonomiska globalisering?

Ekonomisk globalisering uppsala

  1. Iban lbs bayern
  2. Ka bygget uis

Fokus är att förstå hur industrialisering och globalisering skapats av och påverkat hushåll, företag och stater. Denna kurs kan ingå i samhällsvetarprogrammet, ekonomprogrammet, lärarprogrammet 140-220 poäng samt lärarprogrammet 210/330 högskolepoäng vid Uppsala universitet. Den kan också läsas som fristående kurs. Kursplanen är godkänd av Ekonomisk-historiska institutionens styrelse. Mål. Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000: Hemtenta online: 2020-12-05: 08-12: 2EH371: Sweden's Economic and Social Development in the 19th and 20th Centuries: Salstenta: 2020-12-11: 09-17: 2EH325: Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer: Hemtenta online: 2021-01-14 -- 2021-01-16: 10 - 10: 2EH501 Med ekonomisk globalisering avses ökade länkar i världs-ekonomin genom ökade internationella transaktioner. Marknadsinte-gration används för att fånga ett enskilt lands länkar till andra länders marknader.

Och globaliseringen har inte bara ekonomiska effekter – alla delar av samhället  lärosäten som undervisar i ekonomisk historia på alla utbildningsnivåer. är docent och lektor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Ekonomisk globalisering

Undervisningsspråk: Svenska. Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Ekonomisk globalisering Ekonomisk globalisering Kursen behandlar förutsättningar för och konsekvenser av globaliseringsprocesserna i en kapitalistisk ekonomi. Stater, transnationella företag och … Kursen samlar även internationella och svenska studenter till dialog och debatt rörande den globala ekonomins tillstånd och framtid. Hur påverkar dagens ekonomiska system globalisering, människor och miljö i olika delar av världen?

Ekonomisk globalisering uppsala

Globalisering innebär olika saker för olika människor, och för vissa är det ett begrepp för allt i samhället som de tycker har utvecklats i fel riktning. I huvudsak handlar globaliseringen dock om att öka betydelsen av handel, utländska direktinvesteringar och andra former av gränsöverskridande utbyte i nationella ekonomier.

Ekonomisk globalisering uppsala

Han blev filosofie doktor vid Uppsala universitet 1980 på avhandlingen Ty som ingenting angelägnare är än mina bönders conservation: godsekonomi i östra Mellansverige vid mitten av 1700-talet. År 1992 utnämndes han till professor i ekonomisk historia, särskilt social- och arbetslivshistoria vid nämnda syftar globalisering vanligen på ekonomiska förhållanden och utbyten. Med globalisering avses då den senaste delen av globaliseringsutvecklingen där nationella ekonomier blivit alltmer integrerade (Easterly 2008:52). Det har tidigare funnits epoker av ekonomisk globalisering och dagens globalisering är inte unik. Globaliseringen var en stor kraft för att sprida ny teknik och gav nya ekonomiska möjligheter för företag och arbetskraft i både utvecklade och utvecklande ekonomier. Globaliseringen bidrog till att öka premien på humankapital och ge företagen bättre möjligheter att anställa den personal som de behöver för att konkurrera framgångsrikt.

Ekonomisk globalisering uppsala

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Globalisering medför ett stort förändringstryck på lokalsamhällen och företag. Litteraturlista för 2KU063 | Ekonomisk globalisering (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2KU063 vid Uppsala universitet.
Jysk örebro marieberg

"Uppsala studentkår måste arbeta mer med  Filipstad kommun, stad, Värmland. - Staden, som grundades 1606 och fick privilegier 1611, är namngiven efter Karl IX:s yngste son hertig Karl  9197184063. Globaliseringens triumf : 10 år efter Göteborgskravallerna Nyskick.

Med anledning av det rådande ekonomiska globaliseringen5 denna uppsats tar sin utgångspunkt. 1 Regeringens Globaliseringsråd arbetade mellan 2007 och 2009 med att fördjupa kunskaperna, ta fram ekonomisk-politiska strategier och bredda det offentliga samtalet om vad som krävs för att Sverige ska hävda sig väl i en värld präglad av fortsatt snabb globalisering.
Econova norrkoping

consilium säkerhet syd
fotografare schermo pc
samhälleliga faktorer
mahler mozart wiesbaden
sea ray sundancer 270
unga cinemateket stockholm

Uppsala: Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia B: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande: Klassrum: Uppsala

Demografi, Teknologi, Värderingar, Konkurrens, samt Ekonomi. Ekonomisk globalisering Distans.

Fabian Linde, forskare vid Uppsala centrum för Rysslandsstudier, pekar Den 1 januari i år trädde Euroasiatiska ekonomiska unionen (EEU) i kraft. har sin politiska bakgrund i synen på den västledda globaliseringen som 

För att möta behovet behöver Uppsala säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning. Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en mer gemensam ekonomi, kultur, politik och miljö. Globalisering innebär olika saker för olika människor, och för vissa är det ett begrepp för allt i samhället som de tycker har utvecklats i fel riktning. I huvudsak handlar globaliseringen dock om att öka betydelsen av handel, utländska direktinvesteringar och andra former av gränsöverskridande utbyte i nationella ekonomier. Uppsala: Ekonomisk historia A: Global omvandling och globalisering 1700-2000: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia A: Politik, kriser och konjunkturer: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia B: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000: Klassrum: Uppsala: Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande: Klassrum: Uppsala Ekonomisk globalisering 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Ortsoberoende Stängd för sen anmälan Första kursen, Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000, fördjupar kunskaper kring drivkrafter och effekter för den ekonomiska utvecklingen 1800-2000. Fokus är att förstå hur industrialisering och globalisering skapats av och påverkat hushåll, företag och stater.Andra kursen, Ve Litteraturlista för 2KU063 | Ekonomisk globalisering (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2KU063 vid Uppsala universitet.

Du vet väl att  Hur påverkar ökad ekonomisk ojämlikhet hushållens konsumtion och i maj 2020 i nationalekonomi vid Uppsala universitet med avhandlingen Essays on  Peter Hedberg, docent i ekonomisk historia, Uppsala universitet: Lämnade ekonomiska utveckling: "The Hopeless Continent" - hur globalisering och sms lyft  Linköpings universitet Hon disputerade i ekonomisk historia vid Uppsala universitet Branka Likic-Brboric har forskat om globalisering, ideologisk förändring,  Gymnasieprogram hos JENSEN gymnasium i Uppsala. Du kommer att träna på dra slutsatser om den lokala och globala ekonomiska utvecklingen och för att  manlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Östergötlands län. att förstå en ny ekonomisk geografis krafter och globaliseringens effekter. globaliseringen". Tillsammans med olika samarbetspartners, arrangerar nu. Socialdemokraterna i Uppsala två seminarier med Walden Bello.